Регистрация

Регистрация на място е възможна на 1 юни до 9:30 ч., но не включва времеизмерване!

Старт на програмата и загрявка 10:30 ч., ю

Старт на бягането 11:00 часа

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Пакети “Отговорна компания”

10 служители с големи сърца: 600 лв. = ПАКЕТ СМЕЛО СЪРЦЕ

20 служители с големи сърца: 1100 лв. = СРЕБЪРЕН ПАКЕТ

50 служители с големи сърца: 2500 лв. = ЗЛАТЕН ПАКЕТ

100 служители с големи сърца: 4500 лв. = ПЛАТИНЕН ПАКЕТ

 

За билети закупени извън обхвата на обявените корпоративни пакети не се издава фактура!

Информация за корпоративни и спонсорски пакети:

0878729997

0898787566

partnerships@run2gether.eu

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

На 25 май 2018 г. започна прилагането на Общия регламент относно защитата на личните данни при обработването им. (Регламент (ЕС) 2016/679).

GDPR позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре използването на техните лични данни.

В спортното събитие Run2gether България анонимността на нашите регистрирани състезатели, защитата на личните данни и конфиденциалността при съхранението им са наш приоритет и ние следваме всички национални и Европейски изисквания и регулации за защита на личните данни.

По-долу можете да прочетете важни аспекти каква информация и лични данни събираме и как я управляваме, как се използва и с кого се споделя.

1. СЪБИРАНЕ ,ОБРАБОТВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ

Като в повечето уеб-сайтове, вие можете да посетите и нашият сайт без да разкривате самоличността си или други лични данни.

Фондация „Сошъл Фючър“ събира само информация и лични данни (наричани по-долу „Данни“), които вие предоставяте доброволно при ригистриране за участие в спортното събитие Run2gether България, като попълните регистрационната ни форма, това са : Име и Фамилия ,Година на раждане Град СтранаТелефон , Имейл адресПол , Дистанция

Длъжни сме да ви информираме , че за провеждането на състезанието Run2gether България се събира ,обработва и съхранява единствено и само информация от лични данни, необходими за изпълнението на тази цел, както следва:

– Име и Фамилия – необходими за идентифициране на участниците в класирането по дистанции .

– Година на раждане – необходима за разпределение на участниците във възрастовите групи по дистанции ;

– Град – необходим за изготвяне на статистически анализ на участниците в Run2gether България

– Страна – необходима за изготвяне на статистически анализ на участниците в Run2gether България

– Телефон – необходим за обратна връзка с участника при възникнали нередности по регистрацията за участие;

– Имейл адрес – необходим при въвеждане в портала за проверка на „ Регистрирани участници“, дали участника има коректна регистрация в сайта на състезанието ;

– Пол – необходим за разпределение на участниците в класирането – жени/ мъже;

– Дистанция – необходима за изготвяне на стартови списъци по дистанции в Run2gether България;

2. СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние съхраняваме всички данни, които подавате към нас , докато не оттeглите писменно съгласието си. Имате право да поискате частично или пълно заличаване на Данните си по всяко време. Ние ще изпълним тези искания без забавяне.

3.ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДАННИ

По писмена заявка можете да получите информация за съхраняваните ви Данни по всяко време.

4. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не предоставяме Данните ,които събираме на трети страни. По-специално не продаваме, не отдаваме или не обменяме вашите Данни, освен ако това разкриване не да се изисква от закона или не е изрично описано по-долу.

5. СИГУРНОСТ

Ние се грижим за сигурността на вашите Данни и използваме всички технически и организационни възможности за съхранене на Данни по начин, който е недостъпен за трети лица. Всички данни се съхраняват в сървър, който отговаря на висок стандарт за безопастност и е защитен срещу достъп на неоторозирани лица.

6. ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В предвид интереса и нуждите на участниците в Run2gether България, личните данни се запазват безсрочно или до момента на изявено писменно желание за изтриване от протоколите за класиране в различните дистанции.

7. ДРУГИ ЛИЧНИ ДАННИ В НЕ ИНТЕРЕС НА Run2gether България

Фондация „Сошъл Фючър“ не събира, обработва и съхранява други лични данни, включително субективни и „чувствителни“(етнос, религия, образование, сексуална ориентираност, политическа или друга принадлежност и тн.), които не са необходими за изпълнението на нашата цел за обработка и публикуване на финалните резултати ,постигнати от участниците в Run2gether България по дистанции.